Bilforsikring

Fyll ut de nødvendige(*) feltene nedenfor,så gir vi deg et tilbud så snart som mulig.

Firmanavn* Telefon dagtid
Ditt navn* Skal vi ringe deg?
Din e-postadresse*  Når passer det?

Generelt:
Vår bilforsikring dekker bedriftens biler enten de er eid eller leaset. Forutsetningen for å få tegne forsikring er at hver bil har minst 40% bonus (eller alle bilene i gjennomsnitt har 40% bonus) og at høyeste ny-bil-pris er 800.000,-.
I tillegg kan vi forsikre ansattes privatbiler med samme forutsetninger.

Forsikringen dekker som følger:

 Omfatter følgende:  Opp til 3.500kg    Opp til 7.500kg  
 Ansvarsforsikring

 JA

 JA

 Kaskoforsikring

 JA

 JA

 Leiebil v/skade (15 dager av NOK 350,-)

 JA

 NEI

 Glasskade

 JA

 JA

 Viking veitjeneste/Falck

 JA

 NEIKollektiv bilforsikring har følgende egenandeler:

  Opp til 3.500kg  Opp til 7.500kg
 Ansvar:    7500,- (**)     10.000,-(**) 
 Sammenstøt med ville dyr:    0,-     0,- 
 Brann:    7500,-     10.000,- 
 Glass-skade    25% min. 7.500,-     25 % min. 10.000,- 
 Innbrudd/Tyveri/Hærverk:    7.500,- (*)     10.000,- 
 Kasko:    7.500,- (**)     10.000,-
Veitjeneste:    500,-

 *   = Egenandel vil ikke bli trukket hvis bilen på skadetidspunkt hadde     
        FG-godkjent alarm installert og aktivert.
**  = Egenandelen vil øke med 100% hvis føreren var under 25 år på 
        skadetidspunktet.
 

Sikkerhetsforanstaltninger:
Utover ordinære sikkerhetsforskrifter kreves intet.
Imidlertid fritas du for egenandel dersom du har innbrudd i bilen og den er utstyrt med innbruddsalarm som var aktivisert på innbruddstidspunktet.

Premieberegning:
Forsikringens premie er et resultat av bilens verdi og dokumentert bonus.

Forutsetninger forøvrig:
Du må ha tegnet yrkesskadeforsikring via kontorforsikring.no du kan tegne vår bilforsikring.


lav risiko = lav premie

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo