Sykelønnsforsikring

Fyll ut de nødvendige(*) feltene nedenfor,så gir vi deg et tilbud så snart som mulig.

Firmanavn* Telefon dagtid
Ditt navn* Skal vi ringe deg?
Din e-postadresse*  Når passer det?


Generelt:
Sykelønnsforsikring er en forsikring som tegnes på alle ansatte i bedriften som har lønn over 6G (G = Folketrygdens Grunnbeløp – pr mai 2010 er verdien av G fastsatt til 75.641,-.) og gir bedriften en utbetaling lik differansen mellom tidligere lønn og utbetalinger fra trygdesystemet dersom en ansatt med lønn > 6G er sykmeldt..  Alternativer for karensdager (”egenandel”) er enten 16 dager eller 28 dager.

Helseerklæringer:
Flytting:
Ved overflytting av en etablert sykelønnsforsikring fra et annet forsikringsselskap krever forsikringsgiver ingen fornyet helseerklæring fra de ansatte.

Nytegning:
Dersom antall ansatte er 6 personer eller flere er det tilstrekkelig at bedriften (forsikringstakeren) bekrefter at alle ansatte er friske og på jobb for å få tegne sykelønnsfrsikring.
Er antall ansatte lavere enn 6 må hver ansatt sende inn et forenklet helseskjema før forsikringen settes i kraft.

Premieberegning:
Forsikringens premie er avhengig av hver av de ansattes stilling/utdannelsesnivå, alder, kjønn og lønn. Premien lønnsinnberettes ikke som lønn på den enkelte.

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo