Vi tilbyr følgende forsikringer til kontorbedrifter

I menyen til venstre vil du se hvilke forsikringer vi kan tilby rene kontorbedrifter.

Under hver enkelt forsikring vil du finne informasjon om forsikringen, forsikringsselskapet, relevante lover/regler/forskrifter og ikke minst linker til aktuelle registre som for eksempel Finanstilsynet, Yrkesskadeforsikringsforeningen, Lloyds of London m.v.
I tillegg til lavere pris og bedre tilpassede vilkår er det viktig at de enkelte forsikringsselskapene oppfyller alle lovmessige krav/forskrifter samt at selskapet er registrert i registrene.

I tillegg vil du finne diverse skjematikk samt SVARSKJEMA som du kan bruke til å innhente et pristilbud som viser hvor mye DIN bedrift kan spare.

Listen over forsikringer vil øke etter hvert som vi får forhandlet frem nye forsikringsordninger som er gunstige for oss kontorbedrifter.

Savner du noen forsikringer?  Ta kontakt med oss - vi er alltid interessert i å se på nye muligheter og løsninger!


lav risiko = lav premie

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo