Fritidsulykkeforsikring

Fyll ut de nødvendige(*) feltene nedenfor,så gir vi deg et tilbud så snart som mulig.

Firmanavn* Telefon dagtid
Ditt navn* Skal vi ringe deg?
Din e-postadresse*  Når passer det?

Generelt:
Vår fritidsulykkesforsikring tegnes på alle ansatte i bedriften under ett, og gir den ansatte en forhåndsavtalt utbetaling dersom hun/han blir invalidisert, uførepensjonert eller faller fra som følge av en ulykke som inntraff i fritiden.
Erstatningsutmålingen følger i stor erstatningene i yrkesskadeforsikringen.

Helseerklæringer:
Det kreves ingen helseerklæring for å tegne vår fritidsulykkesforsikring.

Premieberegning:
Forsikringens premie er lik for samtlige ansatte. Premien lønnsinnberettes på den enkelte mens utbetalinger er fritatt inntektsbeskatning.

Forutsetninger:
Du må ha tegnet yrkesskadeforsikring via kontorforsikring.no før du kan tegne vår fritidsulykkeforsikring.


lav risiko = lav premie

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo