Gruppelivsforsikring

Fyll ut de nødvendige(*) feltene nedenfor,så gir vi deg et tilbud så snart som mulig.

Firmanavn* Telefon dagtid
Ditt navn* Skal vi ringe deg?
Din e-postadresse*  Når passer det?

Generelt:
Vår gruppelivsforsikring tegnes på alle ansatte i bedriften under ett, og gir de etterlatte en forhåndsavtalt utbetaling, dersom den ansatte faller fra (uansett årsak) i løpet av forsikringens løpetid.
Forsikringen kan utvides til også å gi etterlatte barn egne utbetalinger.
Man kan videre utvide forsikringen til å gi den ansatte en utbetaling dersom ektefelle/samboer/ registrert partner faller fra.

Helseerklæringer:
Flytting:
Ved overflytting av en etablert gruppelivsforsikring fra et annet forsikringsselskap krever ikke forsikringsselskapet fornyet helseerklæring fra de ansatte.

Nytegning:
Dersom antall ansatte er 21 personer eller flere, er det tilstrekkelig at bedriften (forsikringstakeren) bekrefter at alle ansatte er friske og på jobb for å få tegne gruppelivsforsikring. Evt. sykmeldte på oppstartstidspunktet kommer automatisk med når de blir friskmeldte igjen.
Er antall ansatte lavere enn 21 må hver ansatt sende inn et forenklet helseskjema før forsikringen trer i kraft.

Premieberegning:
Forsikringens premie er avhengig av hver av de ansattes stilling/utdannelsesnivå, alder, kjønn og valgt forsikringssum. Premien lønnsinnberettes på den enkelte mens utbetalinger er fritatt inntektsbeskatning (dog svares arveavgift i h.t. reglene om arveavgift.)

Forutsetninger:

Du må ha tegnet yrkesskadeforsikring via kontorforsikring.no før du kan tegne vår gruppelivsforsikring.


lav risiko = lav premie

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo