Helseforsikring

Fyll ut de nødvendige(*) feltene nedenfor,så gir vi deg et tilbud så snart som mulig.

Firmanavn* Telefon dagtid
Ditt navn* Skal vi ringe deg?
Din e-postadresse*  Når passer det?

Generelt:
Vår helseforsikring tegnes på navngitte ansatte, grupperinger av ansatte eller på alle ansatte i bedriften. 
Forsikringen garanterer at den ansatte slipper å vente på operasjon og annen behandling i offentlig helsekø mer enn det antall dager du på forhånd avtaler (10, 20 eller 28).  Konsultasjon hos spesialist er uansett behandlingstidsvalg garantert innen 10 dager.
Unntakene er behandling for kjente/etablerte diagnoser samt behandling mot barnløshet, kosmetisk kirurgi, tannbehandling, sterilisering eller opphevelse av tidligere sterilisering, kjønnsskifte, donasjoner/transplantasjoner og akuttmedisinsk behandling.
 
Helseerklæringer:
Det kreves ingen helseerklæring på vår helseforsikring.

Premieberegning:
Forsikringens premie er lik for samtlige ansatte. Premien lønnsinnberettes på den enkelte mens betaling for behandling er fritatt inntektskatt.

Forutsetninger:
Den eneste forutsetningen for å kunne bli med på kontorforsikring.no's fellesinnkjøp av helseforsikring er at du driver en bedrift som klassifiseres som en ren kontorbedrift,
at samtlige ansatte kommer inn i kategoriene i søknadsskjemaet for yrkesskadeforsikring og at bedriften har tegnet yrkesskadeforsikring via kontorforsikring.no

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo