Kollektiv ulykkesforsikring

Fyll ut de nødvendige(*) feltene nedenfor,så gir vi deg et tilbud så snart som mulig.

Firmanavn* Telefon dagtid
Ditt navn* Skal vi ringe deg?
Din e-postadresse*  Når passer det?

Generelt:
Vår kollektive ulykkesforsikring tegnes på alle ansatte i bedriften under ett, og gir den ansatte en forhåndsavtalt utbetaling dersom han/hun blir invalidisert eller faller fra som følge av en ulykke. Forsikringen kan tegnes som 24-timers dekning (mest vanlig), men også for kun arbeidstid eller kun fritid.
I tillegg kan man forsikre de ansattes ektefeller/samboere/registrerte partnere og/eller de ansattes barn under 21 år.

Helseerklæringer:
Det kreves ingen helseerklæring for å tegne vår kollektive ulykkesforsikring.

Premieberegning:
Forsikringens premie er avhengig av type forsikring (24-timers/arbeidstid/fritid) og valgt forsikringssum for samtlige forsikrede. Premien lønnsinnberettes på den enkelte ansatte mens utbetalinger er fritatt inntektsbeskatning.

Forutsetninger
Du må ha tegnet yrkesskadeforsikring via kontorforsikring.no før du kan tegne vår kollektive ulykkeforsikring.


lav risiko = lav premie

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo