Nyheter & pressemeldingerKontakt Oss


 
Vis større kart
   

    Telefon

    +47 22 47 68 50

    Faks
   +47 22 47 68 51

   Post- og besøksadresse
   Nordisk Kontorforsikring/    
   Nordic Insurance Services AS
   Postboks 6766, St. Olavs Plass
   0165, OSLO
   NORWAY
   
   St. Olavsgate 21
   0130, OSLO
    

   Epost
   post@kontorforsikring.no


Ditt bidrag?

Nordisk Kontorforsikring er avhengig av å lytte til sine kunder for å imøtekomme kundenes forsikringsbehov på en skikkelig måte. Dersom du har innspill til oss i forhold til forsikringer du ønsker at vi tar inn i vårt sortiment ber vi deg sende oss en mail om dette på tips@kontorforsikring.no.  


lav risiko = lav premie

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

Design:SODA - CMS:InCreo