Om Oss
Nordisk Kontorforsikring er en egen brand under forsikringsagentselskapet NORDIC INSURANCE SERVICES AS, som er et norskeid og uavhengig forsikringsformidlerforetak registrert i Norge med konsesjon fra Finanstilsynet.

Vi vet at små forsikringskunder og forsikringskunder med lav skaderisiko (som f.eks. kontorbedrifter) betaler altfor høy forsikringspremie i forhold til sin skaderisiko.

Kontorbedrifter kan oppnå langt billigere premier gjennom Nordisk Kontorforsikring.
Vi har eksempler på bedrifter som har spart over 45% på personalforsikringene og nærmere 60% på skadeforsikringene.Vi kan tilby billigere forsikringer fordi våre kunder slipper å subsidiere andre forsikringskunder som har høyere risiko. Vi kombinerer vår ekspertise på lavrisikoforsikringer med vårt omfattende nettverk av solide, ratede forsikringsselskaper innenfor EU/EØS som kjenner denne tankegangen. For å sette det hele i perspektiv utgjør hele det norske forsikringsmarkedet, målt i premiekroner, mindre enn 6% av én av våre samarbeidspartnere alene.

Driver du en ren kontorbedrift, ønsker vi deg velkommen!


lav risiko = lav premie

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo