Reiseforsikring

Fyll ut de nødvendige(*) feltene nedenfor,så gir vi deg et tilbud så snart som mulig.

Firmanavn* Telefon dagtid
Ditt navn* Skal vi ringe deg?
Din e-postadresse*  Når passer det?

Generelt:
Vår reiseforsikring tegnes på alle ansatte i bedriften under ett, og dekker den ansatte på tjenestereiser (også korte dagsreiser), samt den ansatte med familie på fritidsreiser.
Uten forhåndsavtale er fritidsreise utover 45 dager (tjenestereise utover 90 dager) ikke dekket.

Helseerklæringer:
Det kreves ingen helseerklæring på vår reiseforsikring.

Premieberegning:
Forsikringens premie er lik for samtlige ansatte. Premien lønnsinnberettes på den enkelte mens utbetalinger er fritatt inntektsbeskatning.

Forutsetninger:
Du må ha tegnet yrkesskadeforsikring via kontorforsikring.no før du kan tegne vår reiseforsikring.


lav risiko = lav premie© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo