Sykdomsforsikring

Fyll ut de nødvendige(*) feltene nedenfor,så gir vi deg et tilbud så snart som mulig.

Firmanavn* Telefon dagtid
Ditt navn* Skal vi ringe deg?
Din e-postadresse*  Når passer det?

Generelt:
Vår Sykdomsforsikring (i markedet også betegnet som ”Uførekapital”, ”Annen Sykdom”, ”Utvidet Personalgaranti” m.v.) tegnes på alle ansatte i bedriften under ett.  Forsikringen gir den ansatte en forhåndsavtalt engangsutbetaling dersom han/hun blir permanent uførepensjonert i Folketrygden,
grunnet ulykke (som ikke er yrkesskade) eller sykdom (som ikke er en godkjent yrkessykdom). Sykdomsforsikringen kan ikke tegnes på ”stand-alone-basis” men må tegnes i tillegg til gruppelivsforsikring.

Helseerklæringer:
Flytting:
Ved flytting av en etablert uføreforsikring fra et annet forsikringsselskap krever forsikringsgiver ingen fornyet helseerklæring fra de ansatte.

Nytegning:
Dersom antall ansatte er 21 personer eller flere er det tilstrekkelig at bedriften (forsikringstakeren) bekrefter at alle ansatte er friske og på jobb for å få tegne uføreforsikring. Evt. sykmeldte på oppstartstidspunktet kommer automatisk med når de blir friskmeldte igjen.
Er antall ansatte lavere enn 21 må hver ansatt sende inn et forenklet helseskjema før forsikringen trer i kraft.

Premieberegning:
Forsikringens premie er avhengig av hver av de ansattes stilling/utdannelsesnivå, alder, kjønn og valgt forsikringssum. Premien lønnsinnberettes på den enkelte mens utbetalinger er fritatt inntektsbeskatning.

Forutsetninger:
Du må ha tegnet yrkesskadeforsikring via kontorforsikring.no før du kan tegne vår sykdomsforsikring.


lav risiko = lav premie

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo