Sykdomsforsikring
Skademelding sykdomsforsikring:


GENERELLE TIPS OM UTFYLLING AV SKADEMELDINGER:


  • Skriv ut skademeldingen og les gjennom den.
  • Fyll ut skademeldingen med blokkbokstaver så alt er godt lesbart.
  • Forklar skadeårsak og hendelsforkløp - legg gjerne ved dette på eget ark hvis du får for liten plass i skjemaet.
  • Legg ved dokumentasjoner & bekreftelser (billetter/kopi av siste lønnslipp/kvitteringer/bilder osv).
  • Ta for all del kopi av alt du sender inn i f.m. skadesaker og påfør dato for innsendelse. 

          Skademelding Sykdomsforsikring.pdf

lav risiko = lav premie

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo