Vårt konsept
Nordisk Kontorforsikring har ingen ambisjoner om å være alt for alle!

Vårt hovedkonsept er at vi skal bidra til at små og mellomstore kontorbedrifter i Norge skal slippe å subsidiere store forsikringskunder og/eller forsikringskunder med høyere skaderisiko.
Vår målgruppe er dermed de rene kontorbedriftene og intet annet.

Vårt konsept er videre at enhver forsikring skal kjøpes der den er billigst. Dette betyr at vi forhandler på alle våre kunders vegne hvert eneste år på hver eneste forsikring slik at vi sikrer våre kunder de gunstigste forsikringtilbudene.

Siden vi KUN jobber med kontorbedrifter unngår vi også at kontorbedrifter subsidierer bedrifter med høyere risiko (risikoutjevning som det kalles på fagspråket).


lav risiko = lav premie

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo