Yrkesskadeforsikring

Fyll ut de nødvendige(*) feltene nedenfor,så gir vi deg et tilbud så snart som mulig.

Firmanavn* Telefon dagtid
Ditt navn* Skal vi ringe deg?
Din e-postadresse*  Når passer det?

Generelt:
Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring.  Arbeidsgiver plikter å tegne forsikring på sine ansatte i h.t. reglene i Lov om Yrkesskadeforsikring som du finner HER.

NB / forbehold & begrensninger:
Nordisk Kontorforsikring forsikrer ikke bedrifter som har annen type virksomhet enn ren kontorvirksomhet.
Dette innebærer at bedrifter som driver fysisk produksjon/bearbeiding av fysiske varer for salg, driver handel over disk eller har eget varelager, driver transporttjenester eller 
noen annen form for virksomhet som ikke er ren kontorvirksomhet må henvises til markedet forøvrig.  Hvilke stillingskategorier vi dekker fremkommer i svarskjemaet over og til høyre.

Erstatningene:
Forsikringen dekker skader som påføres den ansatte i arbeidstiden/på arbeidsstedet/under utførelsen av arbeid, og gir sjablongmessige utbetalinger dersom den ansatte blir medisinsk invalidisert, arbeidsmessig ufør eller faller fra som direkte årsak av ulykken/ skaden.
På samme måte dekkes konsekvensene av godkjente yrkessykdommer ("listesykdommene”) som måtte ramme den ansatte. Erstatningene etter Yrkesskadeforsikringen er regulert i en egen Forskrift som du finner HER.

Helseerklæringer:
Det kreves ingen helseerklæring for å tegne yrkesskadeforsikring hos oss.

Premieberegning:
Forsikringens premie er avhengig av hver av de ansattes stilling/stillingsprosent samt skadestatistikk for minimum de fem siste hele forsikringsår.

Premien lønnsinnberettes IKKE på den enkelte ansatte og eventuelle utbetalinger er fritatt inntektsbeskatning.lav risiko = lav premie

© 2008 Nordisk Kontorforsikring - alle rettigheter

CMS:InCreo